activated sludge

activated sludge
veiklusis dumblas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Nuotekų biologinio valymo įrenginiuose aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis susidaranti biomasė (dribsniai) iš nuotekose pakibusių organinių dalelių ir ant jų besidauginančių mikroorganizmų ir bakterijų. atitikmenys: angl. activated sludge vok. Belebtschlamm, m rus. активный ил, m

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Activated sludge — is a process dealing with the treatment of sewage and industrial wastewaters.cite book | author=Beychok, Milton R. | title=Aqueous Wastes from Petroleum and Petrochemical Plants| edition=1st Edition | publisher=John Wiley Sons Ltd | year=1967 |… …   Wikipedia

  • activated sludge — aktyvusis dumblas statusas T sritis chemija apibrėžtis Biologinių medžiagų sankaupa, susidaranti dėl bakterijų ir mikroorganizmų augimo biologinio valymo įrenginiuose. atitikmenys: angl. activated sludge; biological sludge; biological solids rus …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • activated sludge — sludge (def. 8). * * * …   Universalium

  • activated sludge — sludge (def. 8) …   Useful english dictionary

  • activated sludge regeneration — veikliojo dumblo regeneravimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Nuotekų biologinio valymo įrenginiuose iš antrinio sėsdintuvo (esant klasikinei technologinei schemai) recirkuliacijos linija į aeracijos rezervuarą grąžinamo… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • activated sludge age — veikliojo dumblo amžius statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Teorinė parų trukmė, per kurią veikliojo dumblo reaktoriuje išaugtų nauja biomasė, jei skaidymo tempas nekistų. Apskaičiuojamas dalijant reaktoriuje esančio veikliojo… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • activated sludge — /ˌæktəveɪtəd ˈslʌdʒ/ (say .aktuhvaytuhd sluj) noun aerated sewage sludge, added to raw sewage to hasten bacterial decomposition …  

  • activated-sludge method — ▪ sewage treatment       sewage treatment (sewage system) process in which sludge, the accumulated, bacteria rich deposits of settling tanks and basins, is seeded into incoming waste water and the mixture agitated for several hours in the… …   Universalium

  • activated sludge process — noun : a sewage treatment procedure in which the decomposition of the raw sewage is hastened by the addition to it of biologically active sewage sludge …   Useful english dictionary

  • activated sludge — (sluj) Solid matter or sediment composed of actively growing microorganisms that participate in the aerobic portion of a biological sewage treatment process. The microbes readily use dissolved organic substrates and transform them into additional …   Dictionary of microbiology

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”